رفاتک برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- آشنایی با مالیات ارزش افزوده
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : دوشنبه ۱۱ شهریور 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.