مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

میزبان

مرکز توسعه فناوری‌های مالی بانک انصار درحوزه صنعت مالی و بانکداری و دریافت خدمات متنوع و به‌ روز در زمینه سرویس‌های مالی شکل‌ گرفته. هدف این مرکز به وجود آوردن تجربه جدیدی در استفاده از سرویس‌های بانکی برای مشتریان با همکاری فین تک‌ها است.