مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- منشور حقوق مودیان مالیاتی
- آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی
- آیین دادرسی مالیاتی
- افزایش آگاهی مودیان در امور مالیاتی

زمان : سه‌شنبه ۲۴ تیر 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه