مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی کلیات خدمات تامین اجتماعی
- بررسی حمایت های تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی
- بررسی حمایت های تامین اجتماعی در زمان از کار افتادگی
- بررسی حمایت های تامین اجتماعی در زمان فوت

زمان : سه‌شنبه ۱۲ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : حمید محمدی مقدم
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.