مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- اهمیت اصول مالی در توسعه مدل کسب و کار

زمان : چهارشنبه ۲۵ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه