مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

انواع قرارداد و مقررات آن در تامین اجتماعی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تامین اجتماعی در قراردادهای استخدامی
- انواع قراردادهای استخدامی در حوزه قانون کار
- مشمولین آیین‌نامه استخدام پیمانی از نظر تامین‌اجتماعی
- شرایط عقد قرارداد و استفاده از مزایایی تامین اجتماعی

زمان : چهارشنبه ۷ آبان 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمداسماعیل مصباح
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه