مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تبعات و جرایم پولشویی و قوانین مبارزه با آن
- رویه های حقوقی در مواجهه با پولشویی در مدل های کسب و کار
- پولشويی بر بستر فناوری و ارتباطات
- نکات حقوقی جرایم رایانه ای و اینترنتی

زمان : چهارشنبه ۲۲ مرداد 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه