مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند برگزار شد

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با نکات ثبت نام و تمدید گواهی ارزش افزوده
- نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
- معافیت مالیات ارزش افزوده برای کسب و کار ها نوپا و استارتاپ ها
- نحوه گزارش درست هزینه ها در سامانه گزارش معاملات فصلی

زمان : چهارشنبه ۲۴ مهر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۴۳: -بیمه بازرگانی و اجتماعی -بیمه مازاد بر سهم بیمه گر پایه -سه نو پوشش: هزینه بستری، هزینه همراه بیمار،هزینه امبولانس -بیمه گذار -بیمه گر -بیمه شده -فرانشیز بیمه -دوره انتظار