مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری

میزبان

ایجاد زیست بوم نوآوری ایران بصورت موجی بالنده از اوایل دهه 90 شکل گرفت و در شکل‌گیری آن، معاونت علمی، فناوری و لقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور به عنوان بازیگر اصلی این جریان مطرح و شناخته شد و تلاش کرد با شناخت دقيق ابعاد پديده، نسبت به مديريت، راهبري و هدايت آن و مهمتر از همه، بومی‌سازی آن اقدام کند. در این بین دانش و تجربه پارک فناوری پردیس به عنوان یک نهاد قدیمی در عرصه فناوری کشور و زیرمجموعه معاونت، در شکل‌گیری این پدیده، اثر قابل توجهی داشت و به عنوان محور و گرداننده اصلی این جریان شناخته شد. در این راستا مرکز شتابدهی نوآوری ذیل سازمان پارک فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی، فعالیت خود را با محوریت کمک به شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم استارتاپی در ایران آغاز کرد. سیاست‌های این مرکز در مسیر راهبری و مدیریت این موضوع، بر مبنای توسعه همه جانبه زیست بوم استارتاپی ایران با محوریت بخش خصوصی و توسعه متوازن فعالیت استارتاپی در تمام استان‌های کشور برنامه‌ریزی شده است. گسترش فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری به ویژه حوزه‌های دارای اولویت در ایران و تلاش برای ورود بازیگران بالقوه این عرصه به فعالیت‌های استارتاپی پایه‌گذاری شد و «ترویج فرهنگ کارآفرینی» و «کمک به ایجاد و رشد استارتاپ‌های پایدار در کشور» به عنوان دو هدف استراتژیک این مرکز مشخص شد. اهم اقدامات مرکز شتابدهی نوآوری برای تحقق اهداف فوق، در سرفصل‌های کمک به برگزاری رویدادهای کارآفرینی و همچنین ایجاد و تقویت فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده‌های نوآوری خلاصه می‌شود. همچنین برگزاری سالانه رویداد پردیس‌سامیت در محل پارک فناوری پردیس با هدف گردهمایی، آموزش، انتقال تجربه و شبکه‌سازی بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور شامل مدیران شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر و صندوق‌ها و ... از دیگر برنامه‌های جاری این مرکز می‌باشد که به اذعان شرکت‌کنندگان، نتایج قابل توجهی در پیشبرد و تحقق اهداف این زیست بوم به همراه داشته است.