ستاک (شریف اکسلریتور)

ستاک (شریف اکسلریتور)

میزبان

شریف اکسلریتور موسس: مونا ناصری شهر: تهران استان: تهران http://www.setak.sharif.ir info@setak.sharif.ir خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۰۹، شتابدهنده شریف 02166166206 ستاک، ستاد توسعه ایده های کارآفرینانه ستاک برنامه‌ای برخاسته از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است که برای پرورش ایده‌های خلاقانه دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در حال فعالیت است. ستاک سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خلاق در بین دانشجویان و پرورش ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه در دانشگاه و کم کردن ریسک دوره ابتدایی شروع کسب و کار به تجاری سازی ایده‌ها کمک کند. شریف اکسلریتور اولین برنامه شتاب دهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است. این شتابدهنده در مجتمع خدمات فناوری شریف در دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و درحال ارائه ی خدمات به استارتاپ های شریفی می باشد. برای ورود به شتابدهنده شریف شما می توانید در قسمت ثبت ایده،ایده خود را ثبت کنید سپس ما با شما برای جلسه مصاحبه ستاک تماس خواهیم گرفت. خدمات شتابدهی شتابدهنده شریف در حوزه استارتاپ‌های حوزه فناوری اطالعات شامل چه مواردی است و به ازای این خدمات چه چیزی دریافت می‌کند؟ *ارائه حمایت‌های فنی، فکری و حقوقی از استارتاپ‌ها توسط شبکه گسترده کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان شریفی *فراهم کردن امکان ارتباط با شبکه‌ی سرمایه‌گذاران این شتابدهنده برای ورود به مراحل بعدی رشد *کمک به توسعه تیم و تامین نیاز تیم‌های پذیرش شده به نیروی انسانی برای گسترش فعالیت‌های خود *ارائه کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز استارتاپ‌ها در زمینه فنی-تخصصس و مدیریت عمومی استارتاپ‌ها *سرمایه‌گذاری اولیه (seed money) تا سقف ۲۵ میلیون تومان جهت تامین نیاز مالی استارتاپ در زمینه‌های عملیاتی *اختصاص فضای استقرار رایگان در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف