دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مرکز نوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارمانا برگزار میکند برگزار شد

هنر و معجزه ارتباط موثر

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- اعتماد به نفس سبک ایلان ماسک
- بازی ارتباط موثر - علی بابا و ارتباط موثر
- شلیک به ترس
- خورجین دخو - فن بیان گالیله - زبان بدن چرچیل

زمان : سه‌شنبه ۴ مهر 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سپهر آبروش
حامی : انجمن روابط عمومی ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.