دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارمانا ، مرکز نوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

چه نوع شرکتی و چگونه ثبت کنیم؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقیقی کار کنیم یا حقوقی؟
- انواع روش های ثبت شرکت در ایران
- مزایا و معایب ثبت شرکت و چرایی و چگونگی ثبت شرکت
- انواع صورتجلسات تغییرات و ضرورت ها و الزامات قانونی تهیه و تنظیم صورت جلسات

زمان : سه‌شنبه ۲۰ تیر 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه