دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارمانا ، مرکز نوآوری تخصصی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

چه نوع شرکتی و چگونه ثبت کنیم؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقیقی کار کنیم یا حقوقی؟
- انواع روش های ثبت شرکت در ایران
- مزایا و معایب ثبت شرکت و چرایی و چگونگی ثبت شرکت
- انواع صورتجلسات تغییرات و ضرورت ها و الزامات قانونی تهیه و تنظیم صورت جلسات

زمان : سه‌شنبه ۲۰ تیر 1402 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۹: -نوع شرکت در قانون تجارت: ۱-سهامی: عام: مردم تشکیل دهنده هستند خاص:موسسین شرکت ۲-مسئولیت محدود ۳-تضامنی و نسبی ۴-مختلط: سهامی و غیر سهامی -شرکت حقیقی ثبت بشود بهتر است -مدارک اولیه ثبت شرکت با یک کارت ملی و شناسنامه -بعضی شرکت ها اساس نامه دارند و بعضی دیگر شرکت نامه -مراحل ثبت شرکت -مزایا ثبت شرکت:۱-اعتبار در کسب و کار ۲-در مزایده ها و مناقصه ها می توانند شرکت کنند -معایب ثبت شرکت:۱-پرداخت مالیات ۲- باید دارای دفاتر باشند ۳-پرداخت حق بیمه و حقوق کارگران -انواع صورت جلسات و مجامع عمومی:۱-موسس ۲-عادی ۳-فوق العاده -ماده ۵۷ قانون تجارت

ویدئوهای این جلسه