خانه نوآوری ، ریمیا برگزار میکند

آشنایی با حسابداری سرمایه گذاری ها (استاندارد حسابداری 15)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- طبقه بندی سرمایه گذاری ها
- سرمایه گذاری ها در شناخت اولیه
- روش های حسابداری سرمایه گذاری
- واگذاری و تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری

زمان : سه‌شنبه ۲۷ مهر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.