شتابدهنده جهش برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی قوانین سایت

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نقش قوانین سایت در قانون جرایم رایانه ای
- مسئولیت های حقوقی کسب و کارهای واسط و پلتفرمی
- موارد مهم در نگارش قوانین سایت
- تجارب موفق کاربرد قوانین سایت در پرونده های حقوقی سایت های اینترنتی

زمان : یکشنبه ۲۷ مرداد 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : ستاره ایوبی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.