شبکه آموزش و دانایی بهره‌وری (شاداب) برگزار میکند برگزار شد

بیمه سوانح طبیعی و بهره وری

کلاس آموزشی - وبیناری

محورهای کلاس آموزشی :

- اهمیت بیمه در کنترل کیفیت و ایمنی ساختمان
- صندوق بیمه سوانح طبیعی در ایران
- بیمه زلزله در ایران

زمان : سه‌شنبه ۲۰ دی 1401 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این کلاس آموزشی به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر غفوری آشتیانی
حامی : ریسک نیوز
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت 150,000 تومان می باشد.
توضیحات : برای ثبت نام گروهی و استفاده از تخفیف گروهی با شماره زیر و یا 09120218246 تماس بگیرید. همراه با امکان صدور گواهی حضور در وبینار.

ویدئوهای این جلسه