پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد مواد و انرژی ، مرکز رشد فناوری پلیمر برگزار میکند برگزار شد

حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی ماده ۴۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
- بررسی ارائه دفاتر اسناد و مدارک قانونی در تشخیص درامد مشمول مالیات
- بررسی کتمان درامد در تشخیص درامد مشمول مالیات
- بررسی خرید و هزینه های فاقد مدارک و معاملات با شرکت های صوری

زمان : دوشنبه ۲۳ خرداد 1401 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه