انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA ، شرکت سالم صنعت بخت (سیبک) ، دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی برگزار میکند برگزار شد

مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح قوانین مرتبط با قراردادها (ماده 38 قانون و تبصره های الحاقی)
- وظائف و تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران
- نحوه رسیدگی و صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی
- قراردادهای معاف از پرداخت حق بیمه و نکات کلیدی

زمان : دوشنبه ۴ بهمن 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : زهرا صافی
حامی : ابرستان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه