سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند

آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح قوانین مرتبط با قراردادها (ماده 38 قانون و تبصره های الحاقی)
- وظائف و تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران
- نحوه رسیدگی و صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی
- قراردادهای معاف از پرداخت حق بیمه و نکات کلیدی

زمان : سه‌شنبه ۲۳ آذر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : زهرا صافی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.