بیمه کارآفرین برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مبانی بیمه های مهندسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آیین نامه ارزیابان خسارت - تشریح ماده 6 آیین نامه 85 بیمه مرکزی (ارزیابان خسارت)
- بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی - بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی
- تفاوت ها و ویژگی های انواع بیمه های مهندسی - بررسی مطالعه موردی ارزیابی خسارت
- بحث، گفتمان و شنیدن نظرات و تجربیات شرکت کنندگان در رابطه با موضع وبینار

زمان : سه‌شنبه ۲ آذر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مجتبی رشیدنهال
حامی : پژوهشکده بیمه
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه