انجمن بهره وری ایران برگزار میکند

افزایش بهره وری انرژی در صنعت فولاد

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه ایران در صنعت فولاد سازی جهان
- رابطه بین بازار بهینه سازی مصرف انرژی و صنعت فولاد کشور
- راهکارهای کلان بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد
- نمونه فعالیت های موفق شرکتهای ایران در ارتقاء بهره وری انرژی در صنعت فولاد سازی

زمان : چهارشنبه ۱۲ آبان 1400 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر علی محمد میرشمس
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.