پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد مواد و انرژی ، مرکز رشد فناوری پلیمر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با قوانین جدید در رسیدگی به مالیات عملکرد

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین و چگونگی رسیدگی جدید
- بررسی اجمالی آیین نامه ماده ۲۱۹
- چگونگی رسیدگی به حساب های بانکی
- مهمترین تکالیف مالیاتی در قوانین جدید

زمان : دوشنبه ۱۸ مرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه