اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار میکند

روش های دیجیتال در بازاریابی و معرفی کسب و کار شما

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نوآوری دیجیتال در بازاریابی و معرفی کسب و کار شما
- آشنایی با کاتالوگ‌های دیجیتال و جایگاه آن در کسب و کارها
- افزایش اثربخشی و کاهش هزینه تبلیغات و حضور در نمایشگاه ها
- راهکارهای جیتالوگ برای نوآوری در کسب و کارها

زمان : یکشنبه ۲۳ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : خانم مهندس برزگرزاده
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.