شتابدهنده جهش برگزار میکند برگزار شد

بیمه و مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه صدور فاکتور برای فروش خدمات استارتاپ ها
- معافیت های بیمه و مالیات خدمات
- نقش بیمه و مالیات در بیزینس پلن و جریان های مالی
- بررسی آخرین بخشنامه های بیمه و مالیات مربوط به استارتاپ ها

زمان : یکشنبه ۲۳ تیر 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.