انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

مرور حرکت بهره وری در آسیا

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تاریخچه تشکیل سازمان بهره وری آسیا (APO)
- رشد اقتصادی کشورهای عضو APO در مقایسه با سایر کشورهای جهان
- مقایسه رشد بهره وری در کشورهای عضو
- عوامل موفقیت و مشکلات بهره وری در کشورهای عضو APO

زمان : دوشنبه ۲۵ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : رضا پورخردمند
حامی : شرکت بیمه نوین
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه