پارک علم و فناوری لرستان برگزار میکند

اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- اصول مالی در طراحی و توسعه مدل کسب و کار
- کاربردی ترین مفروضات حسابداری در کسب و کارها
- مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه مالیات
- طراحی سیستم مالی و حسابداری و نقش آن در مدیریت مالی

زمان : دوشنبه ۴ اسفند 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : علی رهنما
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.