پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد مواد و انرژی ، مرکز رشد فناوری پلیمر برگزار میکند برگزار شد

بررسی اختلافات کارگری و کارفرمایی در قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- ساختار مراجع حل اختلاف
- وظایف مراجع حل اختلاف قانون کار
- نحوه اجرایی نمودن آرای صادره در مراجع حل اختلاف قانون کار
- نحوه اقدام در خصوص آرایی که تامین اجتماعی از اجرای آن امتناع می ورزد

زمان : سه‌شنبه ۵ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : حمید محمدی مقدم
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.