شهرک های صنعتی استان قزوین ، موسسه اندیشه سازان ترقی برگزار میکند برگزار شد

ارزش افزوده و فرآیند دادرسی مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با اظهارنامه ارزش افزوده
- معافیت های ارزش افزوده
- آشنایی با صورت معاملات فصلی
- جرائم و بخشودگی های مرتبط به صورت معاملات فصلی

زمان : سه‌شنبه ۹ دی 1399 ساعت 13:00 تا 14:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه