انجمن کارگزاران رسمی بیمه برگزار میکند

اصول حسابداری و مالی برای مدیران

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت ها
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- اهمیت اصول مالی در توسعه مدل کسب و کار

زمان : یکشنبه ۱۶ آذر 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.