پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد مواد و انرژی ، مرکز رشد فناوری پلیمر برگزار میکند

آشنایی با نکات حقوقی حوادث ناشی از کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه بازرسی در حوادث ناشی از کار
- بررسی مشاغل سخت و زیان آور در حوادث
- پرداختی ۴ درصد مشاغل سخت وزیان آور چیست و بر عهده کیست
- جایگاه اداره کار و تامین اجتماعی در پرداخت دیه و خسارات جانی کارگر

زمان : یکشنبه ۳۰ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.