پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی برگزار میکند برگزار شد

دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نکات حقوقی شکایت در دیوان عدالت اداری علیه احکام اداره کار
- آشنایی با صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری
- جایگاه دیوان عدالت اداری در امنیت شغلی
- چگونگی ابطال رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

زمان : یکشنبه ۲ آذر 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه حقوقی طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۴۴۶: -آیین دادرسی -روز رسیدگی حل اختلاف -دادخواست های الکترونیکی -جلسه هئیت تشخیص -هیئت حل اختلاف -اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری -در دیوان عدالت اداری بر علیه مرجع صادرکننده رای می توانی شکایت کنی -در برگه دادخواست شماره رای، تاریخ روز رسیدگی، مستندات باید پیوست بشود -دادخواست های دیوان عدالت اداری باید توسط افرادی که در این حوزه تخصص دارند تنظیم بشود -از طولانی بودن دادخواست های دیوان عدالت اداری بپرهیزید -رسیدگی در دیوان عدالت اداری - اعتراض به رای شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری -دستور موقت در دیوان عدالت اداری -جایگاه دیوان عدالت اداری در امنیت شغلی کارگران -رسیدگی در دیوان به صورت های: شکلی، ماهیتی

ویدئوهای این جلسه