پارک علم و فناوری البرز ، جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد مواد و انرژی ، مرکز رشد فناوری پلیمر برگزار میکند برگزار شد

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و حسابرسی بیمه

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه تشکیل پرونده پیمان و اخذ کدکارگاهی
- نحوه تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری
- چگونگی اعلام کارکرد پیمانکار به شعبه جهت اخذ مفاصاحساب
- چگونگی ثبت اسناد در دفاتر قانونی جهت ارائه به حسابرس

زمان : سه‌شنبه ۶ آبان 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمداسماعیل مصباح
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.