مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند

فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند و رویه دادرسی مالیاتی
- اصلاحیه دادرسی مالیاتی
- نکات کلیدی دادرسی مالیاتی

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.