سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه صحیح تکمیل و ارسال اظهارنامه
- نکات استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰
- آشنایی با گروه بندی مشاغل
- اشتباهات رایج در اظهارنامه

زمان : دوشنبه ۶ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.