مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار میکند

تعهدات بیمه ای کارفرمایان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی بیمه کارکنان
- تفاوت نوع بیمه کارکنان و مدیران
- آشنایی با عواقب حوادث و بیماری های حرفه ای
- آشنایی با نحوه بازرسی از کارگاه ها

زمان : چهارشنبه ۲۹ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : حمید محمدی مقدم
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.