شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا برگزار میکند

آشنایی با نقش بیمه در توسعه مدل کسب و کار استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح حق بیمه پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
- نحوه توسعه مدل کسب و کار پلتفرمی اینترنتی با در نظر گرفتن حق بیمه پیمانکاری
- تجارب موفق و ناموفق استارتاپ های ایرانی در برابر ریسک های بیمه ای بیزنس مدل

زمان : دوشنبه ۱۱ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : شهرام انصاری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.