انجمن زنان مدیر کارآفرین برگزار میکند برگزار شد

مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف مدیرمالی در ساختار سازمانی
- کاهش هزینه و افزایش درآمد شرکت با روش های خلاقانه
- روش های کنترل هزینه های بازاریابی و نیروی انسانی
- روش های کاهش و معافیت قانونی از مالیات

زمان : چهارشنبه ۲۲ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۶۰: -تعریف حسابداری -فن جمع اوری اطلاعات مالی و پولی -قدرت فرم ها و بازنگری فرم ها -سند حسابداری -استخراج صورت مالی: ترازنامه، سود و زیان

ویدئوهای این جلسه