کافه ایونت ، خانه هنر دیوار برگزار میکند برگزار شد

تکالیف و معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
- معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
- نحوه اعتراض به مالیات و جریمه مالیاتی
- فرایند رسیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

زمان : دوشنبه ۱۱ شهریور 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : علی رهنما
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.