سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات قانونی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه داوری در قرارداد نویسی
- دعاوی قابل ارجاع به داور و شرایط داوری
- رایج ترین اشتباهات قانونی در نوشتن قراردادها
- ضمانت اجرایی برای قراردادها

زمان : سه‌شنبه ۲۲ خرداد 1403 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : زهرا صافی
حامی : گروه مشاوران صافی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه