پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند برگزار شد

هدف گذاری سال ۱۴۰۳

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- اصول علمی هدف‌گذاری
- موانع هدف‌گذاری
- باید ها و نبایدهای هدف‌گذاری

زمان : یکشنبه ۱۳ اسفند 1402 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه