مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س) ، کارمانا برگزار میکند برگزار شد

راهکارها و پیشنهادهای متفاوت و حرفه ای در موفقیت کسب و کار شما با حمایت صنعت بیمه

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- بیمه درمان تکمیلی و مهمترین عوامل موثر در کیفیت ارائه خدمات
- بیمه مسئولیت های حرفه ای، فنی مدیران و عمومی
- مهمترین نکات در تنظیم بیمه های آتش سوزی و حوادث
- اصول تنظیم بیمه های مهندسی و پیمانکاری

زمان : سه‌شنبه ۱ اسفند 1402 ساعت 12:00 تا 14:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : منصور جهانگیرزاده
حامی : شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور بیمه ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : مهمانان: آقای منصور جهانگیرزاده (رئیس هیئت مدیره امید مشاور) آقای محمدرضا کوشکستانی (کارشناس بخش اموال) آقای سجاد ناقلی (کارشناس بخش اشخاص) آقای آرمان شریفی نیا (کارشناس بخش خسارت درمان)

ویدئوهای این جلسه