پوریا ناظمی برگزار میکند برگزار شد

سفر به دشت ستارگان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با صورت های فلکی
- اجرام ستاره ای و غیر ستاره ای هر یک از آن‌ها
- راهنمای پیدا کردن اجرام در آسمان و رصد آن‌ها

زمان : شنبه ۲۷ آبان 1402 ساعت 20:00 تا 23:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : پوریا ناظمی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه