پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند برگزار شد

نقشه راه مدیریت محصول ویژه استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و مدیران کسب و کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- What do we mean by problem and solution?
- How to approach problem-solving?
- What do we mean by Product & Service?
- Who is the product manager and types of that?

زمان : سه‌شنبه ۱۸ مهر 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : شراره عزت نژاد ، پروداکت رود
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه