پوریا ناظمی برگزار میکند برگزار شد

سفر به دشت ستارگان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با صورت های فلکی
- اجرام ستاره ای و غیر ستاره ای هر یک از آن‌ها
- راهنمای پیدا کردن اجرام در آسمان و رصد آن‌ها

زمان : شنبه ۲۸ مرداد 1402 ساعت 21:00 تا 23:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : پوریا ناظمی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۹۵: -صورت فلکی دوب اکبر -اسم های دیگر دوب اکبر: ابریز بزرگ، خرس بزرگ، ملاقه بزرگ -تصاویر دوب اکبر در اسمان -سیستم نام گذاری ستاره -داستان دوب اکبر در اسطوره بومیان آمریکای شمالی -اساطیر یونان -اسطوره هند و هفت حکیم -قدیمی ترین تمدنی که به آسمان نگاه میکند میراثش را به جا میگذارد تمدن بین النهرین یا بابلی هست -دوب اکبر را به ارابه بزرگ می شناسند -در مصر باستان دوب اکبر شبیه گاو شخم زن شناخته میشود -نقشه کمبریج -روش شناختن آسمان نقشه خوانی است و استفاده از پرش ستاره ای -نحوه دیدن اجرام کم سو -اجرام صورت فلکی دوب اکبر

ویدئوهای این جلسه