پوریا ناظمی برگزار میکند برگزار شد

سفر به دشت ستارگان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با صورت های فلکی
- اجرام ستاره ای و غیر ستاره ای هر یک از آن‌ها
- راهنمای پیدا کردن اجرام در آسمان و رصد آن‌ها

زمان : شنبه ۱۴ مرداد 1402 ساعت 21:00 تا 23:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : پوریا ناظمی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۹۳: -برای اندازه گیری اسمان از درجه بندی استفاده می کنیم -صورت های فلکی که از قدیم برای ما مونده صورت های فلکی شمالی است -صورت های فلکی شمالی اسم های اسطوره ای دارند -از روش سمت ارتفاعی برای ادرس دهی استفاده میشود و بر مبنای مکان و زمان ناظر است -نسبت به عرض جغرافیایی که هستید ۹۰ شمال و جنوب خودتون رو میبینید -بعضی صورت های فلکی همیشه ایام بالای افق قرار دارند صورت های فلکی دور قطبی یا طلوع -صورت های فلکی همیشه غروب: ققنوس و مگس ، صلیب جنوبی -صورت فلکی سگ بزرگ -ستاره های دور قطبی -قطب شمال سماوی -گرانش خورشید و ماه باعث حرکت فرفره وار زمین میشود -حرکت تقدیمی -صورت فلکی دوب اصغر -قدر مطلق -تناسب مشخصی بین میزان تناوب و میزان درخشش واقعی وجود دارد -ستاره وقتی متولد میشود دما و فشار در ناحیه مرکزی افزایش پیدا میکند که هم جوشی هسته ای رخ میدهد و وقتی نیروی گرانش و هسته ای تابشی به تعادل برسه ستاره به رشته اصلی میرسد -بارش شهابی

ویدئوهای این جلسه