کارمانا برگزار میکند برگزار شد

امنیت در ارزهای دیجیتال

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- ارز دیجیتال و امنیت ارز دیجیتال به چه معناست
- راهکار سرمایه گذاری امن در ارز دیجیتال
- ارز دیجیتال کجا ذخیره می شود و و کیف پول ارز دیجیتال چیست
- چگونه پروژه های پانزی و اسکم را تشخیص دهیم

زمان : دوشنبه ۱۳ شهریور 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : دْرج ، مریم بهبهانی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه