پوریا ناظمی برگزار میکند برگزار شد

سفر به دشت ستارگان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با صورت های فلکی
- اجرام ستاره ای و غیر ستاره ای هر یک از آن‌ها
- راهنمای پیدا کردن اجرام در آسمان و رصد آن‌ها

زمان : شنبه ۷ مرداد 1402 ساعت 21:00 تا 23:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : پوریا ناظمی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۸: -معروفترین صورت فلکی آسمان جبار است -با نگاه به آسمان می توانیم گذشته کیهان را ببینیم -ما در آسمان ۸۸ صورت فلکی داریم -۱۱۰ جرم غیر ستاره ای -خوشه های کروی_باز -ابزارهای رصد: تلسکوپ و دوربین های دو چشمی -سیستم سمت ارتفاعی که محدود به زمان و مکان است -نحوه استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارها -صفحه سمت - دیدن هلال ماه نو -سیستم استوایی -کره سماوی -دایره البروج -بعد و میل ستاره ها -قدر ستاره ها -اعتدال ها:۱-بهاری۲-پاییزی۳-انقلاب تابستانی۴-انقلاب زمستانی

ویدئوهای این جلسه