سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی حوادث ناشی از کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه بازرسی در حوادث ناشی از کار
- بررسی مشاغل سخت و زیان آور در حوادث
- پرداختی ۴ درصد مشاغل سخت وزیان آور چیست و بر عهده کیست
- جایگاه اداره کار و تامین اجتماعی در پرداخت دیه و خسارات جانی کارگر

زمان : سه‌شنبه ۳ مرداد 1402 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه