سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی حوادث ناشی از کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه بازرسی در حوادث ناشی از کار
- بررسی مشاغل سخت و زیان آور در حوادث
- پرداختی ۴ درصد مشاغل سخت وزیان آور چیست و بر عهده کیست
- جایگاه اداره کار و تامین اجتماعی در پرداخت دیه و خسارات جانی کارگر

زمان : سه‌شنبه ۳ مرداد 1402 ساعت 18:00 تا 19:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۷: -اهمیت حفظ سلامتی نیروی انسانی و منابع مادی -مبانی حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار ماده های ۸۵،،۹۱،۹۵،۱۷۶ -تعاریف پایه حفاظت فنی و بهداشت کار: حادثه ناشی از کار در ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی -پس از وقوع حادثه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: زیان دیده،خسارت،مسبب و مسئول ورود زیان -جبران خسارت و جرائم کارفرما:حساب خود،بیمه مسئولیت مدنی،ماده ۱۷۶ قانون کار،ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی -بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان -مشاغل سخت و زیان آور ماده ۵۲ قانون کار و ماده ۷۶ تامین اجتماعی

ویدئوهای این جلسه