پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند برگزار شد

چالش های مدیریت منابع سازمانی و روش های رفع آن

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- سطوح بلوغ سازمانی و مکانیزم سنجش آن
- رابطه بلوغ سازمانی و برنامه ریزی منابع سازمانی
- زوایای منابع سازمانی و چرخه دمینگ (PDCA)

زمان : سه‌شنبه ۳۰ خرداد 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : دکتر کیوان فکری پور ، شرکت داده پردازی نیلرام مانا
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه