سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران برگزار میکند برگزار شد

فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین اداره کار
- نحوه محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر
- فرایند اداری شکایت از کارگر یا کارفرما
- انواع روش های شکایت از کارگر یا کارفرما

زمان : دوشنبه ۵ تیر 1402 ساعت 18:00 تا 19:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۵: -هیات تشخیص -مرجع تجدید نظر به هیات تشخیص ،هیات حل اختلاف است -در قانون کار تکلیفی برای کارگر پیش بینی نشده است -کارفرما نمیتواند بر علیه کارگر شکایتی داشته باشد -رای صادره از هیات تشخیص بعد از ۱۵ روز اگر هیچ یک از طرفین اعتراض نکنند قطعی میشود -رای صادره از هیات حل اختلاف اعتراض ندارد -پس از صدور رای قطعی کارفرما خودش خودخواسته اجرا میکند یا کارگر به اداره کار مراجعه میکند -ارای اداره کاربه : پرداخت مبلغ یا تغییر شغل، محکوم کردن به پرداخت حق بیمه -ماده ۳۴ قانون کار -پرداختی های کارفرما باید ریز محاسبه شده باشد -عیدی و پاداش -سنوات کارگر در اتمام قرارداد کار ،کارفرما میدهد و مانده مرخصی را باز خرید میکند - مبنای محاسبه مانده مرخصی اخرین حق السعی است و مبنای محاسبه سنوات عیدی و پاداش آخرین حقوق کارگر است -برای حوادث و بیماری ناشی از کار باید به دادگستری مراجعه کنند

ویدئوهای این جلسه