پارک علم و فناوری مازندران برگزار میکند برگزار شد

راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قانون کار
- آشنایی با کمیته انضباطی و آئین نامه انضباطی در روابط کارگری و کارفرمائی
- مواد کاربردی آئین دادرسی کار
- موارد فسخ قرارداد کار از سوی کارگر و کارفرما

زمان : سه‌شنبه ۹ خرداد 1402 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه